Po zakupie działki i wybraniu odpowiedniego projektu domu, przychodzi czas na uzyskanie pozwolenia na budowę. W wielu przypadkach jest to proces problematyczny i długotrwały mimo starań władz mających na celu jego ułatwienie. To czy pozwolenie dostaniemy zależy w dużej mierze od planu zagospodarowania przestrzennego. Czym jest i czego dotyczy?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dokument jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego ustalany przez radę gminy. Jest to akt prawa miejscowego, który określa jakie przeznaczenie ma konkretny teren i co można na nim budować. Określa też wyraźnie, gdzie mają być rozmieszczone obiekty użyteczności publicznej. W niektórych miejscowościach, np. w Zakopanem, dokument ten także opisuje wygląd domów- elewacji czy pokrycia dachowego. Gwarantuje to, że miejscowość będzie wizualnie tworzyła jedną spójną całość.

Dlaczego przed zakupem działki warto sprawdzić ten dokument? Ponieważ dokument tez określa jakie budynki mogą i będą budowane w okolicy, możemy sprawdzić czy w okolicy nie jest planowana jakaś inwestycja, która mogłaby zakłócić komfort użytkowania takiego domu. Co to mogłoby być? Na pewno do takich rzeczy można zaliczyć drogi szybkiego ruchu, oczyszczalnie ścieków, sortownie odpadów, fabryki i inne tego typu instytucje.

Plan zagospodarowania przestrzennego a projekt domu

Plan zagospodarowania przestrzennego ma też wpływ na projekt domu jaki wybierzemy a konkretnie na jego wygląd. Często dokument ten określa, jaki kolor ma mieć elewacja, z jakiego materiału wykonany ma być budynek, czy jak ma wyglądać dach. Wiele z tych rzeczy można dostosować przy wyborze projektu domu. Taką opcję oferuje pracownia http://www.dominanta.pl/ . Gratis do projektu otrzymujemy między innymi zgodę na wykonanie niektórych zmian w projekcie, a co za tym idzie dostosowanie go do warunków zagospodarowania przestrzennego.

Poniżej zamieszczamy kilka propozycji projektów z pracowni Dominanta.

hobbit-iv-n_392 opalek opalek-2_50 proj1 proj2 proj3